Spørsmål om omberamming av ankeforhandling i straffesak

Høyesteretts kjennelse 19. februar 2016, HR-2016-392-A, (sak nr. 2016/327), straffesak, anke over beslutning

A (advokat Sigrid J. Klomsæt) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Endresen, Normann, Bergsjø

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen