Trussel mot offentlig tjenestemann

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 26. februar 2016, HR-2016-471-U, (sak nr. 2016/236), straffesak, anke over dom

A (advokat Ole Petter Drevland) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Webster, Bergsjø, Arntzen

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen