Varetektsfengsling - forlenget

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 21. juli 2016, HR-2016-1630-U, (2016/1463), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Håvard Tafjord) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Endresen, Indreberg, Falch

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen