Varetektsfengsling etter utlendingsloven

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 21. desember 2016, HR-2016-2604-U, (2016/2360), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Bente Mostad Tjugum) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Endresen, Bårdsen, Noer

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen