Ankeutvalet - Sivile saker

Sakskostnadsavgjørelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 15. desember 2016, HR-2016-2558-U, (2016/2232), sivil sak, anke over kjennelse Marthe Stornes, Marius Støvneng Hovde (advokat Jo Gjestvang) mot Liv-Helge Martinussen (advokat Jørn Tuveng)

Ankenektelse og særskilt sakskostnadsanke

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 30. november 2016, HR-2016-2429-U, (sak nr. 2016/2052) og (sak nr. 2016/2098), sivil sak, anke over beslutning og anke kjennelse Iren Håkansson, Torsten Håkansson (advokat Per Danielsen) mot Norsk Kennel Klub ((advokat Stephan Didrich Eid), Egon Hermansen (advokat Harald Bjelke Wibye), Thorild Thoresen Østby(advokat Arne Sekkelsten)

Adgangen til å reise sivilt søksmål for å få avklart om vilkårene for utlevering etter utleveringsloven er oppfylt

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 25. november 2016, HR-2016-2410-U, (sak nr. 2016/2083), sivil sak, anke over kjennelse Edvard Joseph Snowden, Norsk PEN (partshjelper) (advokat Halvard Helle) (advokat Vidar Strømme), Norsk Redaktørforening (partshjelper), Norsk Presseforbund (partshjelper), Norsk Journalistlag (partshjelper) (advokat Jon Wessel-Aas) mot Staten v/Justis- og beredskapsdeparteme...

Spørsmål om avvisning av gruppesøksmål

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 24. november 2016, HR-2016-2406-U, (sak nr. 2016/2019), sivil sak, anke over kjennelse Stiftelsen Flyrettigheter (advokat Joar Heide) mot Star Tour Stjernereiser AS (advokat Jon Fors-Skjæveland), Hovedorganisasjonen Virke (partshjelper), NHO Luftfart (partshjelper)

Avgjørelse om heving av saken

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 22. november 2016, HR-2016-2373-U, (sak nr. 2016/2110), sivil sak, anke over kjennelse I. A mot B (advokat Gerd C. Haagensen) II. B (advokat Gerd C. Haagensen) mot A

Ankenektelse i barnevernssak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 11. november 2016, HR-2016-2314-U, (sak nr. 2016/2088), sivil sak, anke over beslutning A (advokat Grete Opshaug), B (advokat Ole-Petter Grythe Hoff) mot X kommune (advokat Peter Engebjerg) 

Ankenektelse i barnevernssak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 9. november 2016, HR-2016-2278-U, (sak nr. 2016/1980), sivil sak, anke over beslutning A, B (advokat Arnhild Skretting) mot X kommune v/barneverntjenesten (advokat Cato Helstrøm) 

Avvisning av påstand om fastsettelsesdom for konvensjonskrenkelse

Høyesteretts ankeutvalgs avgjørelse 7. november 2016, HR-2016-02276-U, (sak nr. 2016/1882), sivil sak, anke over kjennelse. Ove Martin Kolnes, Steinar Kolnes, Arne Helvig, Solar Harves Holding AS, Solar Harvest Ltd. Ghana mot  Staten v/Justis- og beredskapsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Jørgen Vangsnes)

Inhabilitet

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 20. oktober 2016, HR-2016-2189-U, (sak nr. 2016/1962), sivil sak, anke over beslutning Bogo Eiendom AS (advokat André Standberg) 

Avvising av anke over vedtak truffet av jordskifteretten

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 14. juli 2016, HR-2016-1599-U, (sak nr. 2016/1212), sivil sak, anke over beslutning A (advokat Steinar Mageli) mot Forsvarbygg Utvikling m.fl. (advokat Steinar Mageli, advokat Ola Brekken)

Heving av straffekrav vedr. sivile krav

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 13. juli 2016, HR-2016-1589-U, (sak nr. 2016/1361), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Bengt Erik Waldow) mot B (Advokat Sigurd J. Klomsæt)

Reinbeitedistrikts vedtak om reduksjon av reintall

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 12. juli 2016, HR-2016-1587-U, (sak nr. 2016/1266), sivil sak, anke over kjennelse I Reinbeitedistrikt 14 A (advokat John Jonassen) mot A (advokat Per  Arve Amundsen) II A (advokat Per Arve Amundsen) mot B m.fl (advokat John Jonassen)

Tvangsfravikelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 8. juli 2016, HR-2016-1547-U, sak nr. 2016/1153, sivil sak, anke over kjennelse X borettslag (advokat Henning Grønneren) mot B (advokat Petter Såmund Nørgård)

Avslag på begjæring om bevisopptak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 7. juli 2016, HR-2016-1534-U, (sak nr. 2016/1274), sivil sak, anke over beslutning Bokn kommune (advokat Kamilla Silseth) mot A, B

Delvis anonymisering av dom

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 23. juni 2016, HR-2016-1363-U, (sak nr. 2016/1003), sivil sak, anke over kjennelse Staen v/Oljeskattekontoret (advokat Kaare Andreas Shetelig) mot Statoil Petroleum AS (advokat Andreas Bullen)

Tvist om garantiprovisjonssats

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 20. juni 2016, HR-2016-1325-U, (sak nr. 2016/1092), sivil sak, anke over beslutning Mikkelsen AS mot Sparebank 1 Bv (advokat Ingvild Onshuus Kågen)

Omsorgsovertaking for gut på ni år

Høgsteretts ankeutvals orskurd 17. juni 2016, HR-2016-1294-U, (sak nr. 2016/1094), sivil sak, anke over beslutning A, B (advokat Per Herman Thori-Aamot) mot Oslo kommune (Kommuneadvokaten i Oslo v/advokat Einar Gitlestad)

Spørsmål om inhabilitet

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 18. mai 2016, HR-2016-997-U, (sak nr. 2016/997), sivil sak, anke over beslutning A mot Norsk Butikkbedrift AS (advokat Sten Foyn)

Begjæring om gjenåpning

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 6. mai 2016, HR-2016-999-U, (sak nr. 2016/552), sivil sak, bejæring om gjenåpning Bremanger kommune (advokat Per Andreas Bjørgan) mot Danske Bank (advokat Olav Fredrik Perland)

Midlertidig forføyning

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 3. mai 2016, HR-2016-937-U, (sak nr. 2016/823), sivil sak, anke over kjennelse Estrella Maarud Brands AB, Maarud AS (advokat Kristine S. Snyder) mot Orkla Confectionery & Snacks Norge AS (advokat Ida Elisabeth Gjessing)

Sakskostnadsavgjørelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 13. april 2016, HR-2016-639-U, (sak nr. 2016/475), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Oddvar Lindbekk) mot Gjensidige Forsikring ASA

Overprøving av vedtak om tvungent psykisk helsevern

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 5. april 2016, HR-2016-677-U, (sak nr. 2016/677), sivil sak, anke over dom A (advokat Mats Sakse Opshaug) mot Staten v/Helse- og omsorgsdepartementet (advokat Stein-Erik Jahr Dahl)

Anke over tingrettens sakskostnadsavgjørelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 5. april 2016, HR-2016-712-U, (sak nr. 2016/388), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Tine Kristiansen) mot B (advokat Finn Håkon Jørstad)

Tvist om bruksrett til en brygge

Høyesteretts ankeutvalgs dom 11. mars 2016, HR-2016-574-U, (sak nr. 2016/318), sivil sak, anke over dom A, B (advokat Thor Gjerde) mot C, D, E, F (advokat Øystein T. Meidell Dahle)

Stadfestelse av bud og fordeling av kjøpesum etter tvangssalg

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 19. februar 2016, HR-2016-410-U, (sak nr. 2016/281), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Carsten Gunnarstorp) mot X kommune (advokat Børre Sigurd Bratsberg) Landkreditt Bank AS (advokat Glenn Lorentzen) Astrid Kaasa (advokat Helge Aarnes)

Rettsgebyr etter rettsgebyrloven § 8

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 16. februar 2016, HR-2016-348-U, (sak nr. 2016/38), sivil sak, anke over beslutning Nord-Pol Bygg Filip Szczygielski (advokat Tarjei Stensaasen)

Til toppen