Adgangen til å gjøre gjeldende nye krav i en ankesak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 19. september 2016, HR-2016-1975-U, (sak nr. 2016/1729), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Cecilia Dinardi) mot B (advokat Per Engebreth Askilsrud) 

Dommere: Stabel, Tønder, Bergh

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen