Anke over dom i lagmannsretten hvor spørsmålet er om den skal oppheves på grunn av saksbehandlingsfeil

Høyesteretts ankeutvalgs 5. desember 2016, HR-2016-2480-U, (sak nr. 2016/2089), sivil sak, anke over dom

Jon Eilif Orrem, AIG Europe Limited (advokat Chriss Bjorøy) mot Triton Project Support AS, Vidar Torstein Strømsnes (advokat Øystein Horneland)

Dommere: Tønder, Falch, Bergh

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen