Anke over kjennelse som gir arbeidstakere rett til å stå i stilling frem til rettskraftig dom

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 29. juli 2016, HR-2016-1665-U, (sak nr. 2016/1469), sivil sak, anke over kjennelse

CHC Helikopter Service AS (advokat Johan Krabbe-Knudsen) mot A, B (advokat Bent Endresen)

Dommere: Tønder, Endresen, Falch

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen