Anke over lagmannsrettens avgjørelse av anke over jordskifteavgjørelse

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 1. desember 2016, HR-2016-2448-U, (sak nr. 2016/1855), sivil sak, anke over dom

Helge Opland (advokat Per Wold) mot Torbjørn Graneggen, John Roger Bjørnstu, Tone Anette Vorseth Graneggen, Laila Kvernland, Unni Dahl (advokat Tallag Andersen) 

Dommere: Indreberg, Webster, Matheson

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen