Ankenektelse i barnevernssak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 9. november 2016, HR-2016-2278-U, (sak nr. 2016/1980), sivil sak, anke over beslutning

A, B (advokat Arnhild Skretting) mot X kommune v/barneverntjenesten (advokat Cato Helstrøm) 

Dommere: Skoghøy, Webster, Falch

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen