Ankenektelse i barnevernssak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 11. november 2016, HR-2016-2314-U, (sak nr. 2016/2088), sivil sak, anke over beslutning

A (advokat Grete Opshaug), B (advokat Ole-Petter Grythe Hoff) mot X kommune (advokat Peter Engebjerg) 

Dommere: Stabel, Falch, Bergh

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen