Ankenektelse i sak om overprøving av vedtak om fortsatt tvungent psykisk helsevern

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 30. november 2016, HR-2016-2431-U, (sak nr. 2016/2139), sivil sak, anke over beslutning

A (advokat Steinar Moritz Andersen) mot Staten v/Helse- og omsorgsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Jørgen Vangsnes)

Dommere: Stabel, Indreberg, Normann

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen