Ankenektelse og særskilt sakskostnadsanke

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 30. november 2016, HR-2016-2429-U, (sak nr. 2016/2052) og (sak nr. 2016/2098), sivil sak, anke over beslutning og anke kjennelse

Iren Håkansson, Torsten Håkansson (advokat Per Danielsen) mot Norsk Kennel Klub ((advokat Stephan Didrich Eid), Egon Hermansen (advokat Harald Bjelke Wibye), Thorild Thoresen Østby(advokat Arne Sekkelsten)

Dommere: Bull, Falch, Bergh

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen