Avgjørelse om heving av saken

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 22. november 2016, HR-2016-2373-U, (sak nr. 2016/2110), sivil sak, anke over kjennelse

I. A mot B (advokat Gerd C. Haagensen)

II. B (advokat Gerd C. Haagensen) mot A

Dommere: Ringnes, Falch, Bergh

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen