Avslag på begjæring om bevisopptak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 7. juli 2016, HR-2016-1534-U, (sak nr. 2016/1274), sivil sak, anke over beslutning

Bokn kommune (advokat Kamilla Silseth) mot A, B

Dommere: Matningsdal, Skoghøy, Bergsjø

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen