Spørsmål om avvisning av gruppesøksmål

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 24. november 2016, HR-2016-2406-U, (sak nr. 2016/2019), sivil sak, anke over kjennelse

Stiftelsen Flyrettigheter (advokat Joar Heide) mot Star Tour Stjernereiser AS (advokat Jon Fors-Skjæveland), Hovedorganisasjonen Virke (partshjelper), NHO Luftfart (partshjelper)

Dommere: Bull, Falch, Bergh

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen