Avvisning av påstand om fastsettelsesdom for konvensjonskrenkelse

Høyesteretts ankeutvalgs avgjørelse 7. november 2016, HR-2016-02276-U, (sak nr. 2016/1882), sivil sak, anke over kjennelse.

Ove Martin Kolnes, Steinar Kolnes, Arne Helvig, Solar Harves Holding AS, Solar Harvest Ltd. Ghana mot  Staten v/Justis- og beredskapsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Jørgen Vangsnes)

Dommere: Skoghøy, Indreberg, Falch

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen