Begjæring om gjenåpning

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 6. mai 2016, HR-2016-999-U, (sak nr. 2016/552), sivil sak, bejæring om gjenåpning

Bremanger kommune (advokat Per Andreas Bjørgan) mot Danske Bank (advokat Olav Fredrik Perland)

Dommere: Matningsdal, Bårdsen, Normann

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen