Delvis anonymisering av dom

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 23. juni 2016, HR-2016-1363-U, (sak nr. 2016/1003), sivil sak, anke over kjennelse

Staen v/Oljeskattekontoret (advokat Kaare Andreas Shetelig) mot Statoil Petroleum AS (advokat Andreas Bullen)

Dommere: Utgård, Normann, Bull

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen