Fastsettelse av salær ved forsvarerbytte i lagmannsretten

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 8. desember 2016, HR-2016-2500-U, (2016/2041), sivil sak, anke over beslutning

Advokat Elisabeth Myhre

Dommere: Endresen, Bårdsen, Matheson

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen