Habiliteten for dommere i Høyesteretts ankeutvalg ved avgjørelse av en begjæring om avgjørelsesoppfriskning

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 2. november 2016, HR-2016-2244-U, (sak nr. 2016/1962), sivil sak, begjæring om oppfriskning

A

Dommere: Skoghøy, Bårdsen, Arntzen

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen