Holship Norge AS mot Norsk Transportarbeiderforbund gjelder rettmessigheten av en varslet boikott mot Holship Norge AS

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 25. mai 2016, HR-2016-1109-U, (sak nr. 2014/2089), sivil sak, anke over dom

Holship Norge AS (advokat Nicolay Skarning), Bedriftsforbundet (partshjelper) (advokat Jan-Erik Grundtvig Sverre) mot Norsk Transportarbeiderforbund (advokat Lornts Nagelhus), Landsorganisasjonen i Norge (LO) (partshjelper) (advokat Håkon Angell)

Plenumsbehandling besluttet 25. mai 2016

Dommere: Øie, Tønder, Bull

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen