Inhabilitet for jordskiftedommer i pågående sak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 22. april 2016, HR-2016-507, (sak nr. 2016/507), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Per Arve Drageland) mot B

Dommere: Skoghøy, Matheson, Falch

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen