Inhabilitet

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 20. oktober 2016, HR-2016-2189-U, (sak nr. 2016/1962), sivil sak, anke over beslutning

Bogo Eiendom AS (advokat André Standberg) 

Dommere: Noer, Bergsjø, Arntzen

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen