Lagdommers habilitet ved behandlingen av spørsmålet om samtykke til fremme av anke i barnevernsak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 14. september 2016, HR-2016-1706-U, (sak nr. 2016/1706), sivil sak, anke over beslutning

X kommune (Kommuneadvokaten i Y v/advokat Kristin Otterlei) mot A (advokat Cecilia Dinardi), B (advokat Mette Ekroll Nyland) 

Dommere: Stabel, Endresen, Bergsjø

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen