Lagmannsretten tok ved ein feil ikkje med rettsgebyret i tilkjende sakskostnader

Høgsteretts ankeutvals orskurd 21. juni 2016, HR-2016-1334-U, (sak nr. 2016/1074), sivil sak, anke over orskurd

A (advokat Preben Henriksen) mot Staten v/ Utlendingsnemnda (advokat Marit Asphaug)

Dommarar: Utgård, Stabel, Normann

Les heile avgjerda

Til toppen