Midlertidig forføyning

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 3. mai 2016, HR-2016-937-U, (sak nr. 2016/823), sivil sak, anke over kjennelse

Estrella Maarud Brands AB, Maarud AS (advokat Kristine S. Snyder) mot Orkla Confectionery & Snacks Norge AS (advokat Ida Elisabeth Gjessing)

Dommere: Øie, Endresen, Bårdsen

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen