Omsorgsovertaking for gut på ni år

Høgsteretts ankeutvals orskurd 17. juni 2016, HR-2016-1294-U, (sak nr. 2016/1094), sivil sak, anke over beslutning

A, B (advokat Per Herman Thori-Aamot) mot Oslo kommune (Kommuneadvokaten i Oslo v/advokat Einar Gitlestad)

Dommarar: Utgård, Matheson, Stabel

Les heile avgjerda

Til toppen