Overprøving av vedtak om tvungent psykisk helsevern

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 5. april 2016, HR-2016-677-U, (sak nr. 2016/677), sivil sak, anke over dom

A (advokat Mats Sakse Opshaug) mot Staten v/Helse- og omsorgsdepartementet (advokat Stein-Erik Jahr Dahl)

Dommere: Skoghøy, Kallerud, Falch

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen