Saken gjelder hvordan en fraværsdom skal angripes, og særlig om det er tingretten eller lagmannsretten som skal behandle krav om avgjørelses- og fristoppfriskning

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 30. august 2016, HR-2016-1838-U, (sak nr. 2016/1509), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Kjetil Krokeide) mot B (advokat Andreas Larsen) 

Dommere: Utgård, Webster, Falch

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen