Sakskostnadsavgjørelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 15. desember 2016, HR-2016-2558-U, (2016/2232), sivil sak, anke over kjennelse

Marthe Stornes, Marius Støvneng Hovde (advokat Jo Gjestvang) mot Liv-Helge Martinussen (advokat Jørn Tuveng)

Dommere: Stabel, Noer, Bergh

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen