Særskilt anke over utmålingen av et forsikringsselskaps regresskrav etter at et bolighus ble totalskadet ved brann

Høyesteretts ankeutvalgs dom 9. mars 2016, HR-2016-558-U, (sak nr. 2015/2271), sivil sak, anke over dom

A (advokat Helge Wesenberg) mot Frende Skadeforsikring (advokat Trond Werner Lunde)

Dommere: Matningsdal, Endresen, Bergsjø

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen