Spørsmål om et realsameie har partsevne i en sak om å få utvist støl på sameiets grunn

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 28. september 2016, HR-2016-2025-U, (sak nr. 2016/1646), sivil sak, anke over kjennelse

X sameie (advokat Torger Juel Fosse) mot A, B (advokat Bjørn Bergesen) 

Dommere: Matningsdal, Noer, Bergsjø

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen