Spørsmål om konkurskarantene

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 2. mai 2016, HR-2016-941-U, (sak nr. 2016/628), sivil sak, anke over kjennelse

A

Dommere: Øie, Endresen, Bårdsen

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen