Spørsmål om to påstander skal avvises fra domstolene fordi de ikke oppfyller vilkårene i tvisteloven § 1-3

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 28. juli 2016, HR-2016-1650-U, (sak nr. 2016/1291), sivil sak, anke over kjennelse

Oslo City Apartements AS (advokat Mats Mæland) mot Staten v/Kommunal- og moderningseringsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Ida Thue)

Dommere: Tønder, Endresen, Falch

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen