Tvangsfullføring av skjønn i ekspropriasjonssak

Høgsteretts ankeutvals orskurd 29. august 2016, HR-2016-1816-U, (2016/1508), sivil sak, anke over orskurd

A (advokat Alberto Holand) mot X kommune (advokat Dan Erik Kjellnø)

Dommarar: Øie, Utgård, Normann

Les heile avgjerda

Til toppen