Tvist om bevistilgang i en sivil sak som behandles i tingretten

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 1. september 2016, HR-2016-1850-U, (sak nr. 2016/1545), sivil sak, anke over kjennelse

Troms Taxi AS (advokat Ole-Martin Jensen) mot Universitetssykehuset Nord-Norge HIF (advokat Thomas Albertsen) 

Dommere: Øie, Utgård, Falch

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen