Tvist om bruksrett til en brygge

Høyesteretts ankeutvalgs dom 11. mars 2016, HR-2016-574-U, (sak nr. 2016/318), sivil sak, anke over dom

A, B (advokat Thor Gjerde) mot C, D, E, F (advokat Øystein T. Meidell Dahle)

Dommere: Matningsdal, Endresen, Normann

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen