Avdeling - Sivile saker

Krav til bevis for selvmord ved ulykkesforsikring

Høyesteretts dom 20. desember 2016, HR-2016-2579-A, (sak nr. 2016/1069), sivil sak, anke over dom International Insurance Company of Hannover SE (advokat Gustav Selmer) mot A, B v/verge (advokat Agnete Velde Jansson)

Erstatning for skade etter bilansvarsloven

Høyesteretts dom 16. desember 2016, HR-2016-2560-A, (sak nr. 2016/1156), sivil sak, anke over dom If Skadeforsikring NUF (advokat Gjermund Ihler) mot A (advokat Tom Sørum)

Varslet boikott i strid med etableringsretten etter EØS-avtalen

Høyesteretts dom 16. desember 2016, HR-2016-2554-P, (sak nr. 2014/2089), sivil sak, anke over dom Holship Norge AS (advokat Nicolay Skarning), Bedriftsforbundet (partshjelper) (advokat Jan Erik Grundtvig Sverre), Næringslivets Hovedorganisasjon (partshjelper) (advokat Kurt Weltzien) mot Norsk Transportarbeiderforbund (advokat Lornts Nagelhus), Landsorganisasjonen i Norge (partshjelper) (advokat...

Frådisponering av skipssjef i Kystvakta

Høgsterettsdom 13. desember 2016, HR-2016-2521-A, (sak nr. 2016/1114), sivil sak, anke over dom Staten v/Forsvarsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Hilde Lund) mot A (advokat Tor Gresseth)

Straffutmåling og sivile krav ved domfelling for menneskehandel til prostitusjon

Høgsterettsdom 8. desember 2016, HR-2016-2491-A, (sak nr. 2016/1344), straffesak sak, anke over dom og (sak nr. 2016/1681), sivil sak, anke over dom, sak nr. 2016/1334, straffesak, anke over dom: I. A (advokat Marius O. Dietrichson) mot Den offentlege påtalemakta (kst. statsadvokat Anne Christine Stoltz Wennersten) II. B (advokat Berit Reiss-Andersen) mot Den offentlege påtalemakta (kst....

Foreldelse av krav om erstatning på innskudd i borettslag

Høyesteretts dom 24. november 2016, HR-2016-2399-A, (sak nr. 2016/152), sivil sak, anke over dom Danske Bank NUF (advokat Anne Cathrine Røed) mot mot Ellen Christine Baiez, Betty Margarethe Nyvoll, Klaus Albrigtsen, Jeeraphaphnan Phoojeewon, Merete Karlsen, Hege Anita Nilsen, Daniel Halvorsen, Iris Anne Vik Halvorsen, Aud Jorunn Krogh Larsen, Håkon Henriksen, Hugo Edvardsen, Oddny Kjerstad, Fre...

Erstatningsansvar for revisor

Høyesteretts dom 18. november 2016, HR-2016-2344-A, (sak nr. 2016/166), sivil sak, anke over dom HR-Revisjon AS, Per Ola Klæt Galaasen, Visse forsikringsgivere v/Lloyd's of London v/Lloyd's generalagent i Norge, Espen Komnæs (advokat Terje Granvang) mot Grue Sparebank (advokat Leif Petter Madsen)

Fortrinnsrett til stilling som førsteamanuensis

Høgsterettsdom 18. november 2016, HR-2016-2346-A, (sak nr. 2016/843), sivil sak, anke over dom Staten v/Universitetet i Oslo (Regjeringsadvokaten v/advokat Elisabeth Stenwig) mot A (advokat Mariann Helen Olsen)

Habiliteten til tre av Høyesteretts dommere ved behandlingen i plenum av en ankesak om lovligheten av en varslet boikott

Høyesteretts kjennelse 8. november 2016, HR-2016-2311-P, (sak nr. 2014/2089), sivil sak, anke over dom Holship Norge AS (advokat Nicolay Skarning), Bedriftsforbundet (partshjelper) (advokat Jan Erik Grundtvig Sverre), Næringslivets Hovedorganisasjon (partshjelper) (advokat Kurt Weltzien) mot Norsk Transportarbeiderforbund (advokat Lornts Nagelhus), Landsorganisasjonen i Norge (partshjelper)...

Eigedomsmeklarar har informasjonsansvar for villeiande salsoppgåver

Høgsterettsdom 3. november 2016, HR-2016-2264-A, (sak nr. 2016/412), sivil sak, anke over dom Tryg Forsikring (advokat Knut Søraas), Norges Eiendomsmeglerforbund (partshjelpar), Eiendom Norge AS (partshjelpar) (advokat John G. Flatabø) mot AmTrust International Underwriters Ltd. (advokat Arne Meidell)

Spørsmål om registrering av varemerket "Route 66"

Høyesteretts dom 1. november 2016, HR-2016-2239-A, (sak nr. 2016/14), sivil sak, anke over dom Staten v/Klagenemnda for industrielle rettigheter (Regjeringsadvokaten v/advokat Henrik Kolderup) mot Tempting Brands AG (advokat Felix Reimers)

Skatterettsleg gjennomskjering i konsernforhold

Høgsterettsdom 18. oktober 2016, HR-2016-2165-A, (sak nr. 2016/722), sivil sak, anke over dom IKEA Handel og Eiendom AS (advokat Bettina Banoun) (advokat Thomas Alexander Beck) mot Staten v/Skatt øst (advokat Jon Vinje) Rettsleg medhjelpar: (advokat Morten Søvik)

Reindriftsamers eiendomsrett til deler av Stjernøya i ytre Finnmark

Høyesteretts kjennelse og dom 28. september 2016, HR-2016-2030-A 2015/2370, sivil sak, anke over kjennelse og 2015/2155, sivil sak, anke over dom, Stjernøy reinbeitedistrikt Per Mikkelsen Bals Per Mikkelsen Buljo Aslak Henrik Henriksen Buljo Anders Mikkelsen Buljo Mikkel Klemetsen Gaino Klemet Anders Mikkelsen Bals (advokat Geir Haugen og advokat Andreas Brønner) mot Finnmarkseiendommen (advoka...

Pensjonsgrunnlaget ved tariffbestemte pensjonsordninger

Høyesteretts dom 29. juni 2016, HR-2016-1446-A, (sak nr. 2015/2019), sivil sak, anke over dom Maersk Drilling Norge AS Saipem S.P.A. Knutsen Offshore AS Transocean Offshore Norway Services AS Dolphin Drilling AS Norsk Offshore Catering AS Ocean Rig North Sea AS Odfjell Drilling Management AS Deep Sea Management AS OSM Offshore AS North Atlantic Crew AS Archer Norge AS Sodexo Mobile Units AS Son...

Oppløsning og uttreden av aksjeselskap

Høyesteretts dom 29. juni 2016, HR-2016-1439-A, (sak nr. 2015/2124), sivil sak, anke over dom I. A (advokat Nils-Henrik Pettersson) mot Bergshav Holding AS (advokat Dag Steinfeld), Rettslig medhjelper: (advokat Kaare Andreas Shetelig) II. Bergshav Holding AS (advokat Dag Steinfeld), Rettslig medhjelper: (advokat Kaare Andreas Shetelig) mot A (advokat Nils-Henrik Pettersson)

Erstatning i selskapsforhold

Høgsterettsdom 28. juni 2016, HR-2016-1440-A, (sak nr. 2015/2102), sivil sak, anke over dom A (advokat Odd Jo Forsell) mot B, C (advokat Atle Helljesen)

Spørsmål om avlaster/støttekontakt var ansatt i kommunen

Høyesteretts dom 23. juni 2016, HR-2016-1366-A, (sak nr. 2015/2308), sivil sak, anke over dom Ålesund kommune (advokat Jan Fougner), KS (partshjelper) (advokat Geir S. Winters) mot B, Fagforbundet (partshjelper) (advokat Kjetil Edvardsen)

Spørsmål om utskriving frå tvunge psykisk helsevern

Høgsterettsdom 16. juni 2016, HR-2016-1286-A, (sak nr. 2016/797), sivil sak, anke over dom A (advokat Fredrik Undheim) mot staten v/Helse- og omsorgsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Stein-Erik Jahr Dahl)

Foreldelse av erstatningskrav

Høyesteretts dom 14. juni 2016, HR-2016-1287-A, (sak nr. 2015/2367), sivil sak, anke over dom EKA Nord AS (advokat Gorm Lyng) mot BBL Prosjekt AS (advokat Kjetill Mellum)

Krav om erstatning ved manglande levering av konsesjonskraft. Force majeure

Høgsteretts dom 9. juni 2016, HR-2016-1235-A, (sak nr. 2015/1951), sivil sak, anke over dom Hordaland fylkeskommune (advokat Håkon H. Bleken), Rogaland fylkeskommune (advokat Aksel Tannum), Samarbeidande Kraftfylke (SK) (partshjelper) (advokat Håkon H. Bleken), Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar (partshjelper) (advokat Per Andreas Bjørgan) mot Hydro Energi AS, Røldal-Suldal Kraft AS...

Skatterett – nettolønnsavtaler

Høyesteretts dom 11. mai 2016, HR-2016-1050-A, (sak nr. 2015/1950), sivil sak, anke over dom A, Norsk Hydro ASA (partshjelper) (advokat Finn Backer-Grøndahl) mot Staten v/Skatt øst (Regjeringsadvokaten v/advokat Ida Thue)

Dommere kjent inhabile

Høyesteretts kjennelse 29. april 2016, HR-2016-956-S, (sak nr. 2015/1777), sivil sak, anke over dom A, B (advokat Sveinung O. Flaaten) mot Staten v/Justis- og beredskapsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Christian Reusch)

Forelding

Høgsterettsdom 28. april 2016, HR-2016-899-A, (sak nr. 2015/1661), sivil sak, anke over dom Tryg Forsikring (advokat Rune N. Stiegler) mot A (advokat Thomas Meinich)

Fortrinnsrett til utvidet stilling for deltidsansatte

Høyesteretts dom 25. april 2016, HR-2016-867-A, (sak nr. 2015/1854), sivil sak, anke over dom I. Oslo kommune (kommuneadvokaten i Oslo v/advokat Tomasz Edsberg) mot A (advokat Magnus Buflod), Norsk Sykepleierforbund (partshjelper) (advokat Einar Engh) II. A (advokat Magnus Buflod), Norsk Sykepleierforbund (partshjelper) (advokat Einar Engh) mot Oslo kommune (Kommuneadvokaten i Oslo v/advokat...

Erstatning for tap av forsørger

Høyesteretts dom 19. april 2016, HR-2016-803-A, (sak nr. 2015/1929), sivil sak, anke over dom A, B v/verge, C v/verge (advokat Espen Simonsen) mot Tryg Forsikring (advokat Knut Søraas)

Beregning av dokumentavgift ved oppløsning av sameie

Høyesteretts kjennelse 17. mars 2016, HR-2016-606-A, (sak nr. 2015/1588), sivil sak, anke over kjennelse A, B, C, D (advokat Ørjan Salvesen Haukaas) mot Statens kartverk (Regjeringsadvokaten v/advokat Per Sigvald Wang)

Gyldigheten av ligning for 2007

Høyesteretts dom 15. mars 2016, HR-2016-586-A, (sak nr. 2015/312), sivil sak, anke over dom Den Norske Amerikalinje AS (advokat Finn Backer-Grøndahl) mot Staten v/Sentralskattekontoret for storbedrifter (advokat Morten Søvik)

Avtaler om finansielle instrumenter

Høyesteretts dom 29.februar 2016, HR-2016-476-A, (sak nr. 2015/1486) Danske Bank, NUF av Danske Bank A/S (advokat Olav Fredrik Perland) Rettslig medhjelper: (advokat Kyrre Eggen) mot Bremanger kommune (advokat Per Andreas Bjørgan) Rettslig medhjelper: (advokat Ulf Larsen)

Oppløsning av sameie etter sameieloven § 15

Høyesteretts dom 18. februar 2016, HR-2016-386-A, (sak nr. 2015/1621), sivil sak, anke over dom A, B, C, D, E, F (advokat Christian Poulsson) mot G, H, I (advokat Hege Birkeland Ersdal)

Erstatningskrav mot staten

Høyesteretts dom 8. februar 2016, HR-2016-296-A, (sak nr. 2015/1524), sivil sak, anke over dom Fellesforbundet for sjøfolk (advokat Erik Råd Herlofsen) mot Staten v/Nærings- og fiskeridepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Hilde Lund)

Habilitet for høgsterettsdommarar

Høgsterettsavgjerd 15. januar 2016, HR-2016-00106A, (sak nr. 2015/1740), sivil sak, anke over dom A (advokat Ketil Sellæg Ramberg) mot staten v/Statens pensjonskasse (Regjeringsadvokaten v/advokat Ketil Bøe Moen)

Til toppen