Avdeling - Straffesaker

Miljøkriminalitet – feilrapportering av lakselus

Høgsterettsdom 9. desember 2016, HR-2016-2507-A, (sak nr. 2016/1391), straffesak, anke over dom  Den offentlege påtalemakta (kst. statsadvokat Inge Svae-Grotli) mot Nord Senja Laks AS (advokat John Egil Bergem)

Straffutmåling og sivile krav ved domfellelse for menneskehandel til prostitusjon

Høyesteretts dom 8. desember 2016, HR-2016-2491-A, (sak nr. 2016/1344), straffesak sak, anke over dom og (sak nr. 2016/1681), sivil sak, anke over dom, sak nr. 2016/1334, straffesak, anke over dom: I. A (advokat Marius O. Dietrichson) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Anne Christine Stoltz Wennersten) II. B (advokat Berit Reiss-Andersen) mot Den offentlige påtalemyndighet...

Straffutmåling for befatning med barnepornografi

Høyesteretts dom 18. november 2016, HR-2016-2357-A, (sak nr. 2016/1041), straffesak, anke over dom I. A (advokat Arild Dyngeland) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Magne Kvamme Sylta) II. Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Magne Kvamme Sylta) mot A (advokat Arild Dyngeland)

Straffutmåling - Dyrevelferd

Høgsterettsdom 9. november 2016, HR-2016-2285-A, (sak nr. 2016/1234), straffesak, anke over dom Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Per Morten Schjetne) mot A (advokat John Christian Elden)

7 års fengsel for drapsforbund

Høyesteretts dom 4. november 2016, HR-2016-2269-A, (sak nr. 2016/1151), straffesak, anke over dom A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Trude Antonsen)

Vilkår for forvaring

Høyesteretts dom 3. november 2016, HR-2016-2261-A, (sak nr. 2016/1345), straffesak, anke over dom A (advokat Victoria Holmen) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Thor Erik Høiskar)

Straff for ulovlig ulvejakt

Høyesteretts dom 1. september 2016, HR-2016-1857-A, (2016/779), straffesak, anke over dom. I. Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Tarjei Istad) mot A (advokat John Christian Elden B (advokat Victoria Holmen) C (advokat Gunnar K. Hagen) D (advokat Halvard Helle) E (advokat Øystein Storrvik) II. A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat...

Straffutmåling for innførsel av blåvalium

Høgsterettsdom 1. september 2016, HR-2016-1856-A, (sak nr. 2016/764), straffesak, anke over dom A (advokat Berit Reiss-Andersen) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Jan Tallaksen)

Straff for korrupsjon

Høyesteretts dom 30. august 2016, HR-2016-1834-A, (sak nr. 2016/455), straffesak, anke over dom I. A (advokat Frode Sulland) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Guro Hansson Bull) II. Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Guro Hansson Bull) mot A (advokat Frode Sulland), B (advokat Arne Gunnar Aas)

Straffutmåling etter helikopterhavari

Høgsterettsdom 25. august 2016, HR-2016-1802-A, (sak nr. 2016/731), straffesak, anke over dom A (advokat Sveinung Eliassen) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat May-Britt Erstad)

Drosjeappen Haxi

Høgsterettsdom 30. juni 2016, HR-2016-1458-A, (sak nr. 2016/477), straffesak, anke over dom Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Arvid Malde) mot A, B, C (advokat Erik Ulvesæter)

Langt tidsforløp til avsigelse av dom

Høyesteretts dom 30. juni 2016, HR-2016-1461-A, (sak nr. 2016/342), straffesak, anke over dom A (advokat Anders Brosveet), B (advokat Erling O. Lyngtveit) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Elisabeth Harbo-Lervik)

Straffutmåling for deltaking i og materiell støtte til terrororganisasjonen ISIL

Høgsterettsdom 28. juni 2016, HR-2016-1422-A, (sak nr. 2016/554), straffesak, anke over dom I. A (advokat Marius O. Dietrichson) mot Den offentlege påtalemakta (førstestatsadvokat Jan Fredrik Glent) II. B (advokat Arne Gunnar Aas) mot Den offentlege påtalemakta (førstestatsadvokat Jan Fredrik Glent) III. C (advokat Frode Sulland) mot Den offentlege påtalemakta (førstestatsadvokat Jan Fredrik...

Ungdomsstraff

Høyesteretts dom 23. juni 2016, HR-2016-1364-A, (sak nr. 2016/544), straffesak, anke over dom I. A (advokat Odd Rune Torstrup) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Henriette Kvinnsland) II. B (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Henriette Kvinnsland)

Ungdomsstraff

Høyesteretts dom 23. juni 2016, HR-2016-1365-A, (sak nr. 2016/763), straffesak, anke over dom A (advokat Odd Rune Torstrup) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Anne Cecilie Dessarud)

Straff for ulovleg rådyrjakt

Høgsterettsdom 14. juni 2016, HR-2016-1253-A, (sak nr. 2016/270), straffesak, anke over dom A (advokat Arne Gunnar Aas) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Per Eirik Vigmostad-Olsen)

Strafferett - om gammel eller ny lov får anvendelse

Høyesteretts dom 12. mai 2016, HR-2016-1014-A, (sak nr. 2015/2348), straffesak, anke over dom I. A (advokat Øystein Storrvik) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Carl Graff Hartmann) II. Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Carl Graff Hartmann) mot A (advokat Øystein Storrvik)

Omgjøring av samfunnsstraff til fengselsstraff

Høyesteretts dom 18. april 2016, HR-2016-799-A, (sak nr. 2015/1945), straffesak, anke over dom Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Lars Erik Alfheim) mot A (advokat Marius O. Dietrichson)

Inhabilitet for lagrettemedlem

Høyesteretts dom 7. april 2016, HR-2016-739-A, (sak nr. 2015/2195), straffesak, anke over dom A (advokat Christian Wiig) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Thor-Erik Høiskar)

Habilitet for lagdommar

Høgsterettsdom og -avgjerd 4. april 2016, HR-2016-681-A, (sak nr. 2015/2166), straffesak, anke over dom A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlege påtalemakta (førstestatsadvokat Eirik Stolt-Nielsen)

Produksjon av marihuana med profesjonelt preg – straffutmåling

Høyesteretts dom 16. mars 2016, HR-2016-591-A, (sak nr. 2015/2076), straffesak, anke over dom I. A (advokat Arne Gunnar Aas) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Andreas Schei) II. B (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Andreas Schei) III. C (advokat Frode Sulland) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Andreas Sche...

Bruk av politiavhøyr i drapssak

Høgsterettsdom 17. februar 2016, HR-2016-00379-A, (sak nr. 2015/1628), straffesak, anke over dom A (advokat René Ibsen) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Cecilie Schløsser Møller)

Samfunnsstraff ved grov narkotikaforbrytelse

Høyesteretts dom 5. februar 2016, HR-2016-286-A, (sak nr. 2015/1927), straffesak, anke over dom A (advokat Arild Dyngeland) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Jan Tallaksen)

Straff for valdtekt etter gjenopning

Høgsterettsdom 5. februar 2016, HR-2016-287-A, (sak nr. 2015/2087), straffesak, anke over dom A (advokat Frode Sulland) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Erik Thronæs)

Betydningen av uoppmerksomt lagrettemedlem

Høyesteretts dom 28. januar 2016, HR-2016-217-A, (sak nr. 2015/1574), straffesak, anke over dom I. A (advokat Jon Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Torunn Salomonsen Holmberg) II. B (advokat Brynjulf Risnes) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Torunn Salomonsen Holmberg)

Til toppen