Dommarhabilitet

Høgsteretts orskurd 28. mai 2020, HR-2020-1127-A, (sak nr. 19-152294SIV-HRET), sivil sak, anke over dom

I. ISS Facility Services AS, Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) (advokat Kurt Weltzien) (partshjelpar), Arbeidsgiverforeningen Spekter (advokat Tarjei Thorkildsen) (partshjelpar) mot Oløf Gunnlaugsdottir mfl. (advokat Alexander Salvatore Cascio), Norsk Tjenestemannslag (advokat Edvard Bakke) (partshjelpar)

II. Oløf Gunnlaugsdottir mfl. (advokat Alexander Salvatore Cascio), Norsk Tjenestemannslag (advokat Edvard Bakke) (partshjelpar) mot ISS Facility Services AS, Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) (advokat Kurt Weltzien) (partshjelpar), Arbeidsgiverforeningen Spekter (advokat Tarjei Thorkildsen) (partshjelpar)

Dommarar: Bull, Arntzen, Østensen Berglund, Høgetveit Berg,Thyness

Les heile avgjerda her.

Til toppen