Dommarhabilitet

Høgsteretts orskurd 29. mai 2020, HR-2020-1133-A, (sak nr. 19-148989SIV-HRET), sivil sak, anke over dom

Geir Ivar Ringstrøm Frisvold (advokat Eyvind Mossige) mot Protector Forsikring ASA (advokat Joachim Dahl Wogstad Skjelsbæk)

Dommarar: Øie, Noer, Kallerud, Falch, Berg

Les heile avgjerda her.

Til toppen