Delvis opphevelse av ankenektelse i barnevernssak

Høyesteretts kjennelse 11. juni 2020, HR-2020-1229-U, (sak nr. 20-079284SIV-HRET), sivil sak, anke over beslutning.

A, B (advokat Bjørn Morten Litveit Hansen) mot X kommune
(Kommuneadvokaten i X v/advokat Jørgen Aas Eide)

Dommere: Webster, Falkanger og Bergh

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen