Spørsmål om habilitet i storkammersakene

Høyesteretts kjennelse 16. januar 2020, HR-2020-83-S, (sak nr. 19-131274SIV-HRET), sivil sak, anke over beslutning.

A, B (advokat Anders Morten Brosveet) mot X kommune (advokat Mette Yvonne Larsen) (Rettslig medhjelper: advokat Bendik Falch-Koslung) KS (partshjelper) (advokat Frode Lauareid) (Rettslig medhjelper: advokat Trine Christin Riiber)

(sak nr. 19-135171SIV-HRET), sivil sak, anke over beslutning.

C (advokat Halvard Helle), D (advokat Paal Berg Helland) mot Y kommune (advokat Mette Yvonne Larsen) (Rettslig medhjelper: advokat Bendik Falch-Koslung) KS (partshjelper) (advokat Frode Lauareid) (Rettslig medhjelper: advokat Trine Christin Riiber)

(sak nr. 19-140764SIV-HRET), og (sak nr. 19-142877SIV-HRET), sivil sak, anke over beslutning.

I. E (advokat Bente Mostad Tjugum) mot Z kommune (advokat Frode Lauareid) KS (partshjelper) (advokat Frode Lauareid) (Rettslig medhjelper: advokat Trine Christin Riiber) F (advokat Steinar Jacob Thomassen)

II. F (advokat Steinar Jacob Thomassen) mot Z kommune (advokat Frode Lauareid) KS (partshjelper) (advokat Frode Lauareid) (Rettslig medhjelper: advokat Trine Christin Riiber)

Møter i sakene i medhold av tvisteloven § 30-13: Staten v/Justis- og beredskapsdepartemente (Regjeringsadvokaten v/advokat Marius Kjelstrup Emberland)

Dommere: Øie, Matningsdal, Møse, Matheson, Normann, Bull, Kallerud, Bergsjø, Ringnes,  Bergh, Østensen Berglund

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen