Høgsterett - straff

Grunnvilkår for utvidet inndragning

Høyesteretts dom 17. desember 2020, HR-2020-2442-A, (sak nr. 20-127566STR-HRET), straffesak, anke over dom. Påtalemyndigheten (statsadvokat Kari Hangeland Buvik) mot A (advokat Øivind Sterri)

Straff for hatefulle ytringer

Høyesteretts dom 5. november 2020, HR-2020-2133-A, (sak nr. 20-097669STR-HRET), straffesak, anke over dom. I. Påtalemyndigheten (kst. statsadvokat Magnus Schartum-Hansen) mot A (advokat Steinar Jacob Thomassen) II. A (advokat Steinar Jacob Thomassen) mot Påtalemyndigheten (kst. statsadvokat Magnus Schartum-Hansen)

Forbudet mot bruk av mobiltelefon under kjøring I

Høyesteretts dom 22. oktober 2020, HR-2020-2019-A, (sak nr. 20-116249STR-HRET), straffesak, anke over dom. Påtalemyndigheten (kst. statsadvokat Åsmund Yli) mot A (advokat Steinar Jacob Thomassen)

Utlevering av vevsprøver frå forskingsbiobank

Høgsteretts orskurd 14. september 2020, HR-2020-1776-A, (sak nr. 20-065890STR-HRET), straffesak, anke over orskurd Påtalemakta (statsadvokat Tone Aase) mot Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), A (advokat John Christian Elden)

Sykling i kollektivfelt

Høgsteretts dom 3. september 2020, HR-2020-1723-A, sak nr. 20-034146STR-HRET, straffesak, anke over dom. A, Syklistenes Landsforening (partshjelpar), Norges Cykleforbund (partshjelpar) (advokat John Christian Elden) mot Påtalemakta (statsadvokat Monica Krag Pettersen)

Vilkårene for straff for omsorgsunndragelse

Høyesteretts dom 27. august 2020, HR-2020-1682-A, (sak nr. 20-046787STR-HRET), straffesak, anke over dom. A (advokat Edvard Terje Eide) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Jogeir Nogva)

Tillatelse til film- og lydopptak under ankeforhandlingen i en straffesak

Høyesteretts beslutning 14. august 2020, HR-2020-1609-A, (sak nr. 20-034146STR-HRET), anke over Borgarting lagmannsretts dom 4. desember 2019. A, Syklistenes Landsforening (partshjelper), Norges Cykleforbund (partshjelper) (advokat John Christian Elden) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Monica Krag Pettersen)

Straffutmåling for forsøk på grov omsorgsunndraging

Høgsteretts dom 26. juni 2020, HR-2020-1356-A, (sak nr. 20-042676STR-HRET), straffesak, anke over dom A (advokat Halvard Helle), B (advokat John Christian Elden) mot Påtalemakta (statsadvokat Vibeke Gjøslien Martins)

Straffutmåling ved ulovleg bygging og terrenginngrep i strandsona

Høgsteretts dom 26. juni 2020, HR-2020-1353-A, (sak nr. 19-158426STR-HRET), straffesak, anke over dom I. A (advokat Anders Morten Brosveet), PS Anlegg AS (advokat Erik Eriksen), B (advokat Halvard Helle) mot Påtalemakta (førstestatsadvokat Hans Tore Høviskeland) II. Påtalemakta (førstestatsadvokat Hans Tore Høviskeland) mot A (advokat Anders Morten Brosveet), B (advokat Halvard Helle)

Ran og omgjering av ungdomsstraff

Høgsteretts dom 26. juni 2020, HR-2020-1351-A, (sak nr. 20-042708STR-HRET), straffesak, anke over dom. A (advokat Arild Christian Dyngeland) mot Påtalemakta (statsadvokat Birgitte Budal Løvlund)

Passiv medvirkning til barnemishandling

Høyesteretts dom 26. juni 2020, HR-2020-1343-A, (sak nr. 20-026386STR-HRET), straffesak, anke over dom. A (advokat Øystein Ola Storrvik) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Andreas Schei)

Straff for fremmedkriger i Syria – spørsmål om norsk jurisdiksjon

Høyesteretts dom 26. juni 2020, HR-2020-1340-A, (sak nr. 20-024314STR-HRET), straffesak, anke over dom. I. A (advokat Mads Andenæs) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Frederik G. Ranke) II. Påtalemyndigheten (statsadvokat Frederik G. Ranke) mot A (advokat Mads Andenæs)

Krav til tingretten om oppheving av beslag

Høgsteretts orskurd 3. juni 2020, HR-2020-1154-A, (sak nr. 20-009388STR-HRET), straffesak, anke over orskurd A (advokat Victoria Holmen) mot Påtalemakta (statsadvokat Peter Andre Johansen)

Psykiatrisk sakkunnige var inhabile

Høgsteretts dom 2. juni 2020, HR-2020-1140-A, (sak nr. 19-180283STR-HRET), straffesak, anke over dom A (advokat John Christian Elden) mot Påtalemakta (statsadvokat Leif Aleksandersen)

Anke over straffutmåling

Høgsteretts dom 8. mai 2020, HR-2020-976-A (sak nr. 19-156119STR-HRET), straffesak, anke over dom A (advokat John Christian Elden) mot Påtalemakta (konstituert statsadvokat Magnus Schartum-Hansen)

Inndragingssak mot eigaren av eit fiskefartøy

Høgsteretts orskurd 31. mars 2020, HR-2020-710-A, (sak nr. 19-166502STR-HRET), straffesak, anke over orskurd  Osprey (PD357) Limited (advokat Tor Henning Rustan Knudsen) mot Påtalemakta (førstestatsadvokat Lars Fause og statsadvokat Tore Kulstad)

Brot på meirverdiavgiftslova

Høgsteretts dom 31. januar 2020, HR-2020-229-A, (sak nr. 19-134944STR-HRET), straffesak, anke over dom. A (advokat Knut Henrik Boehlke) mot Påtalemakta (statsadvokat Per Egil Volledal)

Hatefulle ytringar på Facebook 2

Høgsteretts dom 29. januar 2020, HR-2020-185-A, (sak nr. 19-111561STR-HRET), straffesak, anke over dom. A (advokat Håkon Mathias Sterling Danielsen) mot Påtalemakta (statsadvokat Kristine Herrebrøden)

Hatefulle ytringar på Facebook 1

Høgsteretts dom 29. januar 2020, HR-2020-184-A, (sak nr. 19-104841STR-HRET), straffesak, anke over dom. A (advokat Laila Kjærevik) mot Påtalemakta (statsadvokat Kristine Herrebrøden)

Til toppen