Medvirkning og forsøk på medvirkning til grov narkotikaforbrytelse – dyrking av cannabisplanter i større omfang og med profesjonelt preg

Høyesteretts dom 27. august 2020, HR-2020-1681-A, (sak nr. 20-015293STR-HRET), straffesak, anke over dom.

A (advokat Trygve Staff) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Alvar Randa)

Dommere: Webster, Falkanger, Bull, Bergh, Thyness

Høyesterett kom til at lagmannsrettens lovanvendelse var korrekt da den dømte tiltalte for medvirkning. Hans handlinger fant riktignok sted på et tidlig stadium av etableringen av cannabis plantasjen, men de var tilstrekkelig til å utløse medvirkningsansvar. Det kunne ikke utelukkes at han etter planen skulle bidra ytterligere til etableringen og driften av plantasjen, og at dette ble avbrutt da han ble varetektsfengslet i en annen sak. Slike planer kunne imidlertid ikke medføre at det allerede pådratte straffeansvaret falt bort. For den delen av produksjonen som aldri kom i gang, måtte tiltalte dømmes for forsøk på medvirkning.

I tråd med straffeloven 1902 § 64 ble straffen satt noe ned.

Dommen gir veiledning om det strafferettslige medvirkningsansvar.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen