Kommunale bybetjenter og straffeloven § 155 om vold mv. mot «offentlig tjenesteperson»

Høyesteretts dom 3. september 2020, HR-2020-1724-A, (sak nr. 20-049331STR-HRET), straffesak, anke over dom.

A (advokat Odd Martin Helleland) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Andreas Magne Alfoni Strand)

Dommere: Øie, Webster, Bull, Bergh, Høgetveit Berg

Høyesterett kom til at straffeloven § 155 kommer til anvendelse på den som angriper en kommunal «bybetjent» som er i ferd med å utstede tilleggsgebyr for bruk av piggdekk. I Oslo kommune må den som vil kjøre bil med piggdekk, betale gebyr ‒ kjøpe en oblat. Bruker man piggdekk uten å ha oblat, må man i henhold til piggdekkgebyrforskriften betale tilleggsgebyr. Utstedelse av slikt tilleggsgebyr er offentlig myndighetsutøvelse, og § 155 verner «enhver» som utøver offentlig myndighet på vegne av stat eller kommune.

Det som kunne skape tvil om spørsmålet, var uttalelser i forarbeidene til straffeloven 2005 om at bestemmelsen, i motsetning til de tilsvarende bestemmelsene i straffeloven 1902, ikke var ment å verne kommunale «trafikkbetjenter». Høyesterett kom imidlertid til at disse uttalelsene bare tok sikte på det vern kommunale trafikkbetjenter tidligere hadde som offentlige tjenestepersoner selv når de deltok i utøvelse av kommunal parkeringsvirksomhet av en art som også private næringsdrivende kunne drive.

Avgjørelsen klargjør forståelsen av begrepet «offentlig tjenesteperson» i straffeloven § 155. 

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen