Høgsteretts ankeutval - sivil

Om rettsmiddel ved angrep på avvisning ved fravær

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 21. desember 2020, HR-2020-2471-U, (sak nr. 20-153284SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse. Jan Haugland (advokat Paal Anders Bjaarstad) mot Christian Larsen, Kristin Krüger Småbrekke (advokat Christian Grahl-Madsen)

Omsorgsovertakelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 21. desember 2020, HR-2020-2460-U, (sak nr. 20-182302SIV-HRET), sivil sak, anke over beslutning. A, B (advokat Ole Andreas Thrana) mot X kommune (Kommuneadvokaten i X v/advokat Harald Magelssen Kløvjan)

Bevisavskjæring

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 14. desember 2020, HR-2020-2411-U, (sak nr. 20-177098SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse. Bonum AS (advokat Thomas Gjølberg Naalsund) mot Gjensidige Forsikring ASA, WSP Norge AS (advokat Are Hunskaar)

Sakskostnader ved heving i ankeinstansen

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 10. desember 2020, HR-2020-2393-U, (sak nr. 20-159027SIV-HRET), sivil sak, anke over sakskostnadsavgjørelse. Staten v/Utlendingsnemnda (advokat Christine Eva Marie Bjornes) mot Afshin Hosseini, Mandana Salimi Abadeh, Gulsa Hosseini, Nakisa Hosseini (advokat Jostein Løken)

Bevisfremleggelse i sak som er henvist til behandling i plenum

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse og beslutning 7. desember 2020, HR-2020-2353-U, (sak nr. 20-072085SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse. Nei til EU (advokat Kjell Magnus Brygfjeld) (Rettslig medhjelper: advokat Bent Endresen) mot Staten v/Utenriksdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Fredrik Sejersted) 

Opphevelse av delvis ankenektelse i barnefordelingssak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 2. desember 2020, HR-2020-2321-U, (sak nr. 20-166190SIV-HRET), sivil sak, anke over beslutning. A (advokat Mauritz Aarskog v/advokatfullmektig Astrid Kristensen Haldorsen) mot B (advokat Monica Lindbeck)

Bevistilgang og deling av saken

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 10. november 2020, HR-2020-2166-U, (sak nr. 20-153708SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse. Norhus Ørsta AS (advokat Magnus Stray Vyrje, Tema Vest AS (advokat Erik Flågan) mot Bolig Partner AS (advokat Lars Ivar Nyland)

Retting av avgjørelse om sakskostnader

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 23. september 2020, HR-2020-1834-U, (sak nr. 20-117050SIV-HRET), sivil sak, anke over beslutning. Fotolotto.no AS (advokat Nicholas Foss Barbantonis) mot Norsk Tipping AS (advokat Thomas Rieber-Mohn)

Sakkyndiges taushetsplikt i barnesaker

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 18. september 2020, HR-2020-1805-U, (sak nr. 20-121987SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse. X kommune (advokat Reidar Andresen) mot A (advokat Aleksander Skogrand Pedersen), B (advokat Pål Oskar Minde)

Opphevelse av kjennelse om bevisavskjæring

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 15. september 2020, HR-2020-1790-U, (sak nr. 20-085241SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse. Telenor ASA, Telenor Norge AS (advokat Siri Teigum) mot Staten v/Konkurransetilsynet (Regjeringsadvokaten v/advokat Alf Henrik Evjenth Kolderup)

Sakskostnader ved deldom

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 10. september 2020, HR-2020-1764-U, (sak nr. 20-123023SIV-HRET), sivil sak, anke over sakskostnadsavgjørelse. Cowi AS Avd Trondheim (advokat Stede Georg Nilsen) mot Betonmast Trøndelag AS (advokat Kjell Sagen Berg)

Kontradiksjon i sak om tvangssalg

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 10. september 2020, HR-2020-1750-U, (sak nr. 20-114396SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse. A mot Advokatfirmaet Lund & Co DA (advokat Aksel Erik Hillestad)

Sakskostnader og merverdiavgift

Høyesteretts kjennelse 4. september 2020, HR-2020-1734-U, (sak nr. 20-117458SIV-HRET), sivil sak, anke over sakskostnadsavgjørelse. Agnes Boligutvikling AS (advokat Thor Bendik Berg) mot Grunnteknikk AS, Tryg Forsikring (advokat Beate Vesterås)

Utbetaling av tilkjente sakskostnader

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 24. august 2020, HR-2020-1658-U, (sak nr. 20-097322SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse. Vitaly Orlov (advokat Carl Edvard Roberts), Magnus Leonard Roth,  Helge Rolf Klock (advokat Espen Ragnar Hamar) mot Alexander Tugushev (advokat Morten Steenstrup)

Opphevelse av lagmannsrettens beslutning om retting

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 21. august 2020, HR-2020-1649-U, (sak nr. 20-104942SIV-HRET), sivil sak, anke over beslutning. Brynesenteret AS, Storgata 38 Bryne AS (advokat Per Christian Ask) mot Sverre Helland m.fl. (advokat Kaja Regine Kroknes Harms)

Særskilt anke over lagmannsrettens sakskostnadsavgjørelse i en deldom

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 10. august 2020, HR-2020-1580-U, (sak nr. 20-096535SIV-HRET), sivil sak, anke over sakskostnadsavgjørelse. Kjetil Bergum Hansen m.fl. (advokat Bent Endresen), Eirik Songe m.fl. (advokat Bjørn Inge Waage), Ivor Herbert Matthew m.fl. (advokat Eyvind Mossige) mot Stena Drilling AS (advokat Trond Stang)

Opphevelse av sakskostnadsavgjørelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 28. juli 2020, HR-2020-1531-U, (sak nr. 20-069129SIV-HRET), sivil sak, anke over sakskostnadsavgjørels. Einar Sørensen Maskinentreprenør AS (advokat Eirik Birkelund) mot Tromsø kommune (advokat Marianne Abeler)

Nedsettelse av sakskostnader

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 23. juli 2020, HR-2020-1515-U, (sak nr. 20-099554SIV-HRET), sivil sak, anke over sakskostnadsavgjørelse. Bettina Banoun, Anders Christian Stray Ryssdal mot Nsw Arkitektur AS Jørn Narud (advokat Harald Fosse)

Oppfriskning av oversittelse av frist for avledet anke

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 14. juli 2020, HR-2020-1473-U, (sak nr. 20-094432SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse. A (advokat Johan Fredrik Gjesdahl) mot Staten v/Pasientskadenemnda (advokat Marita Dolores Leiva Mellingen)  

Avvising av gjenåpningsbegjæring

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 17. juni 2020, HR-2020-1264-U, (sak nr. 20-068387SIV-HRET), sivil sak, begjæring om gjenåpning. A (advokat Gisken Elisabeth Brungot) mot Oslo kommune (Kommuneadvokaten i Oslo v/advokat Anders Matheson Hegna)

Barnevern - omsorgsovertakelse og samvær

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 14. mai 2020, HR-2020-1023-U, (sak nr. 20-061333SIV-HRET), sivil sak, anke over beslutning. A, B (advokat Olav Sylte) mot X kommune (Kommuneadvokaten i X v/advokat Knut Jørgen Johansen)

Barnevern. Omsorgsovertakelse. Oppnevning av sakkyndig.

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 14. mai 2020, HR-2020-1021-U, (sak nr. 20-068378SIV-HRET), sivil sak, anke over beslutning. A (advokat Camilla Hagen) mot X kommune (X kommune - kommuneadvokaten v/advokat Kristin Albretsen), B (advokat Frank Tveit)

Opphevelse av lagmannsrettens avgjørelse om arrest.

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 11. mai 2020, HR-2020-981-U, (sak nr. 20-051971SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse. Martin Johnsen, Heidi Fossen (advokat Andreas Møller) mot Håvard Eidnes, Alis Blueberg

Opphevelse av ankenektelse i barnevernssak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 11. mai 2020, HR-2020-984-U, (sak nr. 20-047892SIV-HRET), sivil sak, anke over beslutning. A (advokat Ann Cathrin Egeberg) mot Oslo kommune (Kommuneadvokaten i Oslo v/advokat Jon Sverdrup Efjestad), B (advokat Elisabeth Jensen)

Omsorgsovertakelse og fastsettelse av samvær

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 7. mai 2020, HR-2020-969-U, (sak nr. 19-165097SIV-HRET), sivil sak, anke over beslutning. A (advokat Per Danielsen) mot X kommune (X kommune v/advokat Sigmund Eliassen), B (advokat Vibeke Gjone Bille)

Barnevern

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 7. mai 2020, HR-2020-964-U, (sak nr. 20-001302SIV-HRET), sivil sak, anke over beslutning. A (advokat Birger Hauge Vandvik), B (advokat Halvor Frihagen) mot X kommune (advokat Roar Vegsund)

Ankenektelse i en foreldretvistsak

Høyesteretts ankeutvlags kjennelse 7. mai 2020, HR-2020-966-U, (sak nr. 20-059193SIV-HRET), sivil sak, anke over beslutning. A (advokat André Sverkmo Lauritsen) mot B (advokat Cathrine Årøen Rieber-Mohn)

Barnevern. Omsorgsovertakelse og samvær.

Høyesteretts ankeuvalgs kjennelse 5. mai 2020, HR-2020-940-U, (sak nr. 19-154376SIV-HRET), sivil sak, anke over beslutning. A (advokat Olav Sylte) mot X kommune (X kommune v/advokat Kristian Fredheim)

Barnevern. Tilbakeføring av omsorg og samvær.

Høyesteretts ankeutvlags kjennelse 29. april 2020, HR-2020-919-U, (sak nr. 20-026886SIV-HRET), sivil sak, anke over beslutning. A (advokat Tommy Kongevold Skåland) mot X kommune (advokat Liv Nøkleby), B (advokat Jørgen Nicolai Hilsen Mowinckel)

Barnevern. Omsorgsovertakelse og fastsettelse av samvær.

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 29. april 2020, HR-2020-916-U, (sak nr. 19-180507SIV-HRET), sivil sak, anke over beslutning. A (advokat Ole-Kristian Ringnes) mot X kommune v/Barneverntjenesten (advokat Erik Kristian Gundersen)

Forståelsen av uttrykket "fordringshaver" i konkursloven § 60

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 28. april 2020, HR-2020-902-U, (sak nr. 20-042154SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse. Valcreco AS, A (advokat Audun Mørk Kleppestø) mot Valcreco AS' konkursbo, As konkursbo (advokat Andreas Strime Christensen), E&P Holding AS (advokat Fred Arthur Andersen)

Særskilt sakskostnadsanke

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 25. mars 2020, HR-2020-636-U, (sak nr. 20-023439SIV-HRET), sivil sak, anke over sakskostnadsavgjørelse: Spareskillingsbanken (advokat Kai Knudsen) mot Chridan AS og A (advokat Knut Henning Larsen)

Sakskostnader

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 16. mars 2020, HR-2020-565-U, (sak nr. 20-020300SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse. I. Protector Forsikring ASA, Øyvind Johnsen (advokat Andreas Birger Vikor) mot Tore Holtskog, Anne Gørild Olavson Holtskog (advokat Kristian Ellstrøm) II. Tore Holtskog, Anne Gørild Olavson Holtskog (advokat Kristian Ellstrøm) mot Protector Forsikring ASA, Øyvind Johnsen...

Utleggstrekk i fosterhjemsgodtgjørelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 18. februar 2020, HR-2020-393-U, (sak nr. 20-000328SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse. A, B (advokat Jørgen Klaveness) mot Staten v/kemneren i X

Rettslig overprøving av Trygderettens kjennelse

Høyesteretts ankeutvalgs dom 11. februar 2020, HR-2020-332-U, (sak nr. 19-165209SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. A (advokat Henrik Grønhaug) mot Staten v/Arbeids- og velferdsdirektoratet (advokat Kristine Ofstad Fougner)

Opphevelse av lagmannsrettens avgjørelse om samvær

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning og dom 6. februar 2020, HR-2020-275-U, (sak nr. 19-191593SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. A (advokat Javeed Hussain Shah) mot B (advokat Carina Therese Støvland Wold)

Det ble gitt samtykke til fremleggelse av en rekke nye bevis, jf. tvisteloven § 30-7. Skriftlig forklaring ble ikke tillatt fremlagt, jf. tvisteloven §21-12 andre ledd.(2)

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning og kjennelse 31. januar 2020, HR-2020-225-U, (sak nr. 19-131274SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. A B (advokat Anders Morten Brosveet) mot X kommune (advokat Mette Yvonne Larsen) (Rettslig medhjelper: advokat Bendik Falch-Koslung) KS (partshjelper) (advokat Frode Lauareid) Møter i saken i medhold av tvisteloven § 30-13: Staten v/Justis- og beredskapsdeparte...

Avvisning ved manglende prosessdyktighet

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 30. januar 2020, HR-2020-199-U, (sak nr. 19-185439SIV-HRET), sivil sak, begjæring om gjenåpning. A mot Apply AS (advokat Martin Staxrud Jetlund)

Det ble ikke gitt samtykke etter tvisteloven § 30-7 til nye krav og påstandsutvidelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 29. januar 2020, HR-2020-182-U, (sak nr. 19-131274SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. A B (advokat Anders Morten Brosveet) mot X kommune (advokat Mette Yvonne Larsen) (Rettslig medhjelper: advokat Bendik Falch-Koslung) KS (partshjelper) (advokat Frode Lauareid) (Rettslig medhjelper: advokat Trine Christin Riiber) Møter i saken i medhold av tvisteloven § 30-13...

Barnevern - Begjæring om utsatt iverksettelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 27. januar 2020, HR-2020-159-U, (sak nr. 20-8024SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. X kommune (X kommune - Kommuneadvokaten v/advokat Tore Andersen) mot A (advokat Karstein Egeland)

Barnevern - Spørsmål om rettskraft

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 22. januar 2020, HR-2020-121-U, (sak nr. 20-6009SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse. X kommune (advokat Ketil Myhre) mot A (advokat Håvard Flatland) B (advokat Klaus Arne Munkeby Linaae)

Samtykke til statens anmodning om fremleggelse av nye bevis i barnevernssaker ble ikke gitt, jf. tvisteloven § 30-7

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 21. januar 2020, HR-2020-123-U,  (sak nr. 19-131274SIV-HRET), sivil sak, anke over dom: A, B (advokat Anders Morten Brosveet) mot X kommune (advokat Mette Yvonne Larsen) (Rettslig medhjelper: advokat Bendik Falch Koslund) KS (partshjelper) (advokat Frode Lauareid) (Rettslig medhjelper:advokat Trine Christin Riiber) (sak nr. 19-135171SIV-HRET), sivil sak, anke...

KS gis tillatelse til å opptre som partshjelper i storkammersakene

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 13. januar 2020, HR-2020-46-U, (sak nr. 19-131274SIV-HRET), (sak nr. 19-135171SIV-HRET), (sak nr. 19-140764SIV-HRET) og (sak nr. 19-142877SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. (sak nr. 19-131274SIV-HRET), sivil sak, anke over dom: A, B (advokat Anders Morten Brosveet) mot X kommune (advokat Mette Yvonne Larsen) (Rettslig medhjelper: advokat Bendik Falch Koslund...

Til toppen