Høgsteretts ankeutval - straff

Ankenektelse i sak om narkotikasalg

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 16. desember 2020, HR-2020-2426-U, (sak nr. 20-164601STR-HRET), straffesak, anke over dom. A (advokat Elisabeth Myhre), B (advokat Lars Leversen) mot Påtalemyndigheten

Opphevelse av fengslingskjennelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 11. desember 2020, HR-2020-2396-U, (sak nr. 20-178710STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse. A (advokat Per Ragnar Holter-Andersen) mot Påtalemyndigheten (politiinspektør Unni Guldberg)

Fornyet prøving av påbud om elektronisk kontroll

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 17. november 2020, HR-2020-2218-U, (sak nr. 20-145154STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse. A (advokat Brynjar Nielsen Meling v/advokatfullmektig Oskar Andreas Nøkling) mot Påtalemyndigheten (politiadvokat Sondre Johannesen Hauge)

Opphevelse av tilståelsesdom i promillesak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 17. november 2020, HR-2020-2223-U, (sak nr. 20-150157STR-HRET), straffesak, anke over beslutning. A mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Kaia Strandjord)

Oppnevning av forsvarer på etterforskningsstadiet

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 16. november 2020, HR-2020-2214-U, (sak nr. 20-148726STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse. A (advokat Brynjar Nielsen Meling v/advokatfullmektig Vetle André Mitchell Jensen)

Utsettelse av ankeforhandling grunnet aktørenes helse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 11. november 2020, HR-2020-2171-U, (sak nr. 20-161095STR-HRET), straffesak, anke over beslutning. A (advokat Alexander Nyheim Jenssen, advokat Brynjar Nielsen Meling) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Tor Børge Nordmo, politiadvokat John-Kåre Olsen)

Straffesak mot Eirik Jensen

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 10. november 2020, HR-2020-2157-U (sak nr. 20-128274STR-HRET), straffesak, anke over dom. Eirik Jensen (advokat John Christian Elden) mot Påtalemyndigheten

Voldtekt - ankenektelse

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 6. november 2020, 2020-2146-U, (sak nr. 20-143291STR-HRET), straffesak, anke over dom. A (advokat Øyvind Bergøy Pedersen) mot Påtalemyndigheten

Kroppskrenkelse

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 5. november 2020, HR-2020-2132-U, (sak nr. 20-141593STR-HRET), straffesak, anke over dom. A (advokat Hans Arne Nysæter) mot Påtalemyndigheten

Habilitet

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 3. november 2020, HR-2020-2116-U, (sak nr. 20-155887STR-HRET), straffesak, habilitet. A (advokat Christian Wiig) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Per Morten Schjetne)

Mishandling i familieforhold

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 28. oktober 2020, HR-2020-2083-U, (sak nr. 20-143400STR-HRET), straffesak, anke over dom. A (advokat Bjørn André Gulstad) mot Påtalemyndigheten

Anke over beslutning om at tiltalte skal avgi nye muntlige forklaringer ble forkastet

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 23. oktober 2020,  HR-2020-2034-U, (sak nr. 20-151853STR-HRET), straffesak, anke over beslutning. Påtalemyndigheten (statsadvokat Hugo Henstein) mot A (advokat Sol Elden, advokatfullmektig Anne-Marie Bjørnås Gulichsen), B (advokatfullmektig Vetle André Mitchell Jensen, advokat Brynjar Nielsen Meling) 

Sakskostnader i sak om besøksforbud

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 16. oktober 2020,  HR-2020-1985-U, (sak nr. 20-143390STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse. A (advokat Aleksander Skogrand Pedersen) mot B (advokat Brian Nordmark Skjefrås)

Opphevelse av fengslingskjennelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 15. oktober 2020, HR-2020-1966-U, (sak nr. 20-145202STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse. A (advokat Audun Helgheim) mot Påtalemyndigheten (politiadvokat Ingvild Lærum)

Beslutning om å sette rettssted

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 7. oktober 2020,  HR-2020-1913-U, (sak nr. 20-132118STR-HRET), straffesak, anke over beslutning.  A (advokat John Christian Elden) mot Påtalemyndigheten (politiadvokat Ylva Helen Kvikstad)

Varetektsfengsling - bevisforspillelsesfare

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 30. september 2020,  HR-2020-1874-U, (sak nr. 20-137877STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse. A (advokat Frode Aabak) mot Påtalemyndigheten (politiadvokat Trine Hanssen)

Ankenektelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 29. september 2020, HR-2020-1868-U, (sak nr. 20-114460STR-HRET), straffesak, anke over beslutning. A (advokat Rohnny Mollan Andersen) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Thor Erik Høiskar)

Begrunnet ankenektelse - voldtekt

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 29. september 2020, HR-2020-1864-U, (sak nr. 20-115116STR-HRET), straffesak, anke over dom. A (advokat Allan Bruland Rognan) mot Påtalemyndigheten

Opphevelse av lagmannsrettens ankenektelse i seksårssak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 29. september 2020, HR-2020-1869-U, (sak nr. 20-114598STR-HRET), straffesak, anke over beslutning. A (advokat Svein Kjetil Lode Svendsen v/advokatfullmektig Sara Marie Hanssen) mot Påtalemyndigheten

Fengsling. Rettshåndhevelsesarrest

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 28. september 2020, HR-2020-1858-U, (sak nr. 20-136629STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse. Eirik Jensen (advokat Sidsel Magdalena Jaqueline Katralen) mot Påtalemyndigheten (ass. sjef for spesialenheten Guro Glærum Kleppe)

Internering

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 28. september 2020, HR-2020-1857-U, (sak nr. 20-131668STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse. A (advokat André Møkkelgjerd) mot Politiets utlendingsenhet (politiadvokat Jon A Johansen)

Fengsling - bevisforspillelsesfare

Høyesteretts ankutvalgs kjennelse 21. september 2020, HR-2020-1814-U, (sak nr. 20-132131STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse. A (advokat John Berg) mot Påtalemyndigheten (politiadvokat Charlotte Aspehaug)

Opphevelse av fengslingskjennelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 11. september 2020, HR-2020-1767-U, (sak nr. 20-127314STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse. A (advokat Hallvard Gardshol Bjørndal) mot Påtalemyndigheten (politiadvokat Øyvind Bore)

Overlevering etter arrestordreloven

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 1. september 2020, HR-2020-1701-U, (sak nr. 20-114850STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse. A (advokat Nils Christian Nordhus) mot Påtalemyndigheten (politiadvokat Line Nyvoll Nygaard)

Anke over fortsatt fengsling forkastet

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 3. august 2020, HR-2020-1549-U, (sak nr. 20-107058STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse. A (advokat John Christian Elden) mot Påtalemyndigheten (kst. sjef Jens Olav Vestgøte Sæther)

Brev - og besøksforbud ved varetektsfengsling

Høyestereretts ankeutvalgs kjennelse 22 juli 2020, HR-2020-1503-U, (sak nr. 20-103673STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse: A (advokat John Berg) mot Påtalemyndigheten (politiadvokat Charlotte Aspehaug)

Om opphøyr av vern av advokatkorrespondanse etter strp.l. § 119

Høgsteretts ankeutvals ordskurd 16.juli 2020, HR-2020-1487-U, (sak nr. 20-090267STR-HRET), straffesak, anke over orskurd.  HR-2020-1487-U, (sak nr. 20-090267STR-HRET), straffesak, anke over orskurd: I. Påtalemakta (statsadvokat Geir Evanger) mot A (advokat Victoria Holmen) II. A (advokat Victoria Holmen) mot Påtalemakta (statsadvokat Geir Evanger)

Utlendingsloven - opphevelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 6. juli 2020, HR-2020-1423-U, (sak nr. 20-096536STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse. A (advokat Bjørn Aksel Henriksen) mot Påtalemyndigheten (politiadvokat Margrethe Hee Dahlen Røijen)

Internering - koronapandemien

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 4. juni 2020, HR-2020-1169-U, (sak nr. 20-080375STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse. A (advokat Chamkor Singh Nagra) mot Politiets utlendingsenhet (politiadvokat Jon Andreas Johansen)

Prøving av vilkårene for utlevering til Italia

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 14. mai 2020, HR-2020-1022-U, (sak nr. 20-060975STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse. A (advokat Solveig Kristine Høgtun) mot Påtalemyndigheten (politiadvokat Bjørn Rudningen Thune)

Internering etter utlendingsloven

Høyesteretts ankeutvalg kjennelse 11. mai 2020, HR-2020-987-U, (sak nr. 20-067554STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse. A (advokat Trond Olsen Næss) mot Politiets utlendingsenhet (politiadvokat Zubia Arooj Kiani)

Opphevelse av avvisningskjennelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 21. april 2020, HR-2020-856-U, (sak nr. 20-052950STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse og beslutning. A (advokat Erlend Liaklev Andersen) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Stein Vale)

Fradrag i straffen for lang liggetid

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 15. april 2020, HR-2020-781-U, (sak nr. 20-032786STR-HRET), straffesak, anke over beslutning. A (advokat Brynjar Nielsen Meling v/advokatfullmektig Kine Fusche Jenssen) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Folke Åmlid)

Fengsling av mindreårig

Høyesteretts kjennelse 23. mars 2020, HR-2020-623-U, (sak nr. 20-045524STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse. A (advokat Svein Holden) mot Påtalemyndigheten (politiadvokat Rita Parnas)

Anker i sak om grov voldtekt ikke tillatt fremmet

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 17. mars 2020, HR-2020-587-U, (sak nr. 20-013267STR-HRET), straffesak, anke over dom. A (advokat Bjørn André Gulstad), B (advokat Marius Wesenberg), C (advokat Synne Catrin Øren) mot Påtalemyndigheten

Oversendelse av anke til feil lagmannsrett

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 17. mars 2020, HR-2020-586-U, (sak nr. 20-038967STR-HRET), straffesak, anke over beslutning. Påtalemyndigheten (statsadvokat Inger Myklebust Ferstad) mot A

Krav om overlevering til Polen etter arrestordreloven

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 16. mars 2020, HR-2020-560-U, (sak nr. 20-038237STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse. A (advokat Lukasz Pawel Niedzielski) mot Påtalemyndigheten (politiadvokat Harald Sjoner)

Narkotikainnførsel. 20 kg MDMA. 38 kg hasj. 12 kg marihuana

Høyesteretts ankeutvalgs vedtak 27. februar 2020, HR-2020-476-U, (sak nr. 20-002233STR-HRET), straffesak, anke over dom. I. Påtalemakta (statsadvokat Geir Evanger) mot A (advokat Marius Oscar Dietrichson, advokat Albulena Krasniqi), B (advokat Morten Furuholmen), C (advokat Sverre Sjøvold), D (advokat Trygve Staff) II. E (advokat John Christian Elden), F (advokat Magnus André Nordhus, advokat...

Varetektsfengsling etter frifinnende dom

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 17. februar 2020, HR-2020-389-U, (sak nr. 20-025846STR-HRET), straffesak, anke over dom. A (advokat John Christian Elden) mot Påtalemyndigheten (politiadvokat Lene Risten)

Strafferett. Varetektsfradrag.

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning og dom 14. februar 2020, HR-2020-389-U, (sak nr. 20-025846STR-HRET), straffesak, anke over dom. A (advokat Øystein Ola Storrvik) mot Påtalemyndigheten

Grensen mellom kroppsskade og grov kroppsskade

Høyesteretts ankeutvalgs dom og beslutning 14. februar 2020, HR-2020-374-U, (sak nr. 19-183917STR-HRET), straffesak, anke over dom. I. A (advokat Tom Ovesen) mot Påtalemyndigheten II. Påtalemyndigheten mot B (advokat Darija Jamina), A (advokat Tom Ovesen)

Straffutmåling for grov kroppskrenkelse

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 7. februar 2020, HR-2020-315-U, (sak nr. 20-1767STR-HRET), straffesak, anke over dom. A (advokat Bjørn Nærum) mot Påtalemyndigheten

Opphevelse av lagmannsrettens ankenektelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 4. februar 2020, HR-2020-263-U, (sak nr. 20-4636STR-HRET), straffesak, anke over beslutning. A (advokat Espen Wangberg) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Mari Gjersøe)

Varetektsfengsling - fullstendig isolasjon

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 30. januar 2020, HR-2020-209-U, (sak nr. 19-15789STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse. A (advokat Hans Mikkel Herberg) mot Påtalemyndigheten (politiadvokat Mari Lauritzen Hasle)

Varetektsfengsling - brudd på kontradiksjon

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 28. januar 2020, HR-2020-172-U, (sak nr. 19-14274STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse. A (advokat Roland Kjeldahl) mot Påtalemyndigheten (politiadvokat Kine Wesseltoft)

Til toppen