Behandling av farskapssak etter gjenåpning

Høyesteretts dom 15. juni 2021, HR-2021-1300-A, (sak nr. 21-020986SIV-HRET), sivil sak, anke over dom.

A (advokat Rolf Helgesen) mot B, C (advokat Tor Øystein Enge)

Dommere: Matningsdal, Webster, Noer, Arntzen, Høgetveit Berg

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen